English Dutch French German

F

e

e

d

b

a

c

k

Kiosk

What is a kiosk?

Easily explained, a kiosk is a large screen with a touchscreen. The digital kiosk is a tablet or mobile in bulk. A kiosk therefore works with a touchscreen and you don't need a keyboard or mouse for it.

There are kiosk for indoor and outdoor in different sizes for your choice. You don't need knowledge of a computer to deal with a kiosk. You can follow the instructions that appear on the screen.

You can connect different inputs to a kiosk, for example RFID techniques. What you can do with that is, for example, create a certain card and that card is then scanned by the kiosk and then a message can appear on the kiosk: Nice to see you again, you are expected in your room…. or you can use a qr code that you can hold in front of the camera of the kiosk and have the kiosk refer you further.

For a kiosk you also need software for what you want to use the kiosk for. A kiosk is a good innovation for your company. You can do a lot with a digital kiosk, the choice and options are endless.

 


What can you use a kiosk for?

You can use a kiosk as promotional material, for informational things or for both.

You can place the kiosk in a busy place where people pass by and you can, for example, zoom in on the map of where you are located or possibly provide information about places of interest or where a restaurant is.
You can make space on these information boards for advertising opportunities. You can use the digital kiosk to let people register on the screen, for example by a registration number. You can then ask questions or ask for any contact details.
You will probably have used or seen a kiosk that you can order from in a fast food chain before. You choose what you want to eat, you pay and you can easily pick up the food. You can also use a kiosk to put in a waiting area where important information can be played constantly. In a large store you can also put one so that customers who already know what they want only have to type in the product and click and that a message is sent to the warehouse and that the customer can pick it up at the warehouse.

You can use the kiosk and see it as a replacement for a service desk. You can receive a QR code from your appointment via email with information in that QR code. You scan the code at the kiosk and it refers you to the required place with, for example, a note.

 

Outdoor Smart Kiosk

The smart interactive 'outdoor' kiosk is specifically made to order, can feature a single or dual screen and comes in many different screen sizes. It comes with a 1.5mm steel plate with powder coating, a 6mm toughened glass front panel and standard with a 32" touch screen as well as left & right speakers. The solid pedestal can be fixed on the ground via 4 mount holes, and has a backside door with handle and lock for easy access and safe closure. 

 • Higher screen intensity
 • Dust, water resistant
 • Built-in air-flow & cooling through upper and lower fan trays
 • Optional wireless antenna, high resolution camera, mcirophone and 4G communication module, thermal printer and more
 • Sizes available from 32" up to 84" in portrait orientation

These kiosks have many application areas, such as:

 • Tourist information and interactive maps
 • Shopping info and product catalog
 • Access control and registration
 • Public transport information
 • Remote monitoring and supervision
 • Publicity and much more. 

 

More info: click here

 

 

NL

 

Wat is een kiosk?

Eenvoudig uitgelegd, een kiosk is een groot scherm met een touchscreen. De digitale kiosk is een tablet of mobiel in bulk. Een kiosk werkt dus met een touchscreen en je hebt er geen toetsenbord of muis voor nodig.

Er zijn kiosken voor binnen en buiten in verschillende maten voor uw keuze. U hoeft geen computerkennis te hebben om met een kiosk om te gaan. U kunt de instructies volgen die op het scherm verschijnen.

U kunt verschillende ingangen aansluiten op een kiosk, bijvoorbeeld RFID-technieken. Wat je daar mee kunt doen is bijvoorbeeld een bepaalde kaart aanmaken en die kaart wordt dan gescand door de kiosk en dan kan er een bericht op de kiosk verschijnen: Leuk je weer te zien, je wordt op je kamer verwacht…. of je kunt een qr-code gebruiken die je voor de camera van de kiosk kunt houden en de kiosk je verder laten doorverwijzen.

Voor een kiosk heb je ook software nodig waarvoor je de kiosk wilt gebruiken. Een kiosk is een goede innovatie voor uw bedrijf. Met een digitale zuil kun je veel doen, de keuze en mogelijkheden zijn eindeloos.

 


Waar kun je een kiosk voor gebruiken?

U kunt een kiosk gebruiken als promotiemateriaal, voor informatieve dingen of voor beide.

U kunt de kiosk op een drukke plek plaatsen waar mensen langskomen en u kunt bijvoorbeeld inzoomen op de kaart van waar u zich bevindt of eventueel informatie geven over bezienswaardigheden of waar een restaurant is.
Op deze informatieborden kunt u ruimte maken voor advertentiemogelijkheden. U kunt de digitale zuil gebruiken om mensen op het scherm te laten registreren, bijvoorbeeld door middel van een registratienummer. U kunt dan vragen stellen of eventuele contactgegevens opvragen.
Je hebt vast wel eens eerder een kiosk gebruikt of gezien waar je kunt bestellen in een fastfoodketen. Je kiest zelf wat je wilt eten, je betaalt en je kunt het eten gemakkelijk afhalen. U kunt een kiosk ook gebruiken om een ​​wachtruimte te plaatsen waar voortdurend belangrijke informatie kan worden afgespeeld. In een grote winkel kun je er ook een plaatsen zodat klanten die al weten wat ze willen alleen het product hoeven in te typen en te klikken en dat er een bericht naar het magazijn wordt gestuurd en dat de klant het bij het magazijn kan ophalen.

U kunt de kiosk gebruiken en zien als vervanging van een servicedesk. U kunt een QR-code van uw afspraak via e-mail ontvangen met informatie in die QR-code. Je scant de code bij de kiosk en deze verwijst je met bijvoorbeeld een briefje naar de gewenste plek.

 

Slimme buitenkiosk

De slimme interactieve 'outdoor' kiosk wordt speciaal op bestelling gemaakt, kan een enkel of dubbel scherm hebben en is verkrijgbaar in veel verschillende schermformaten. Het wordt geleverd met een stalen plaat van 1,5 mm met poedercoating, een voorpaneel van gehard glas van 6 mm en standaard met een 32-inch aanraakscherm en linker- en rechterluidsprekers. Het solide voetstuk kan op de grond worden bevestigd via 4 montagegaten en heeft een achterdeur met handvat en slot voor gemakkelijke toegang en veilige sluiting.

 • Hogere schermintensiteit
 • Stof, waterbestendig
 • Ingebouwde luchtstroom en koeling door bovenste en onderste ventilatorlades
 • Optionele draadloze antenne, camera met hoge resolutie, microfoon en 4G-communicatiemodule, thermische printer en meer
 • Maten beschikbaar van 32" tot 84" in staande richting


Deze kiosken hebben veel toepassingsgebieden, zoals:

 • Toeristische informatie en interactieve kaarten
 • Winkelinformatie en productcatalogus
 • Toegangscontrole en registratie
 • Openbaar vervoer informatie
 • Bewaking en supervisie op afstand
 • Publiciteit en nog veel meer.


Meer info: klik hier

 

 

Comm-Co BV

Kreekzoom 9 4561 GX Hulst
Tel : +31114 370030
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rabobank Hulst 330487701
IBAN: NL37 RABO 0330 4877 01
BIC/SWIFT: RABONL2U
BTW NR: NL823684568B01
K.v.K: 50329251

Privacy Policy >>

Download VCard >>

For support click here >>

We ship globally

Customers in more than 70 countries around the globe.