English Dutch French German

F

e

e

d

b

a

c

k

Privacy Policy

Privacy statement Comm-Co BV

Algemeen

In dit privacyreglement is het privacybeleid weergegeven van Comm-Co BV.
Wanneer u als klant, werknemer, of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacyreglement, tenzij anders aangegeven. Wij zullen uw gegevens steeds verwerken met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke

Comm-Co BV, gevestigd in Hulst, Kreekzoom 9, 4561 GX, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten waaronder het opstellen van offertes, uitvoeren van bestellingen, bouwen van websites, websitebeheer.

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • Om u te voorzien van een gepaste offerte
 • Om uw bestellingen te kunnen leveren
 • Voor de facturatie van uw bestellingen
 • Om u te benaderen voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven en mailingen; uitsluitend wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld
 • Voor het bouwen van uw website
 • Voor het beheer en onderhoud van uw website
 • Voor het aansluiten van camerasystemen op locatie
 • Voor het op afstand verlenen van service m.b.t. uw camerasysteem
 • Voor het aansluiten van uw (mobiele) telefonie abonnementen

 

Welke gegevens verzamelen wij?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

 • Voor het aansluiten van abonnementen verwerken wij: Naam tekenbevoegde, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, kopie ID-bewijs, kopie KVK, bankrekeningnummer.
 • Voor het opstellen van een offerte en het verwerken van een bestelling gebruiken wij: BTW no., NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Om een website te bouwen, beheren en te onderhouden verwerken wij de volgende gegevens:NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, verstrekte bedrijf gerelateerde informatie, relevante wachtwoorden.
 • Voor het aanleggen van camerasystemen en serviceverlening op afstand verwerken wij: NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, relevante wachtwoorden
 

Cookies, of vergelijkbare technieken

Comm-Co BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel maken wij gebruik van Google Analytics, waarmee via de website technische informatie wordt verzameld over de gebruikers zoals het IP adres van de computer, datum en tijd van uw bezoek en welke pagina’s u bezoekt.Deze informatie wordt echter door ons alleen in geaggregeerde en niet tot de persoon herleidbare vorm gebruikt, voor het beheer van de website en om de website gebruiksvriendelijker en relevanter te maken.
 

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Comm-Co BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Comm-Co BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Comm-Co BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Comm-Co BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

Inzage, correctie of verwijdering

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of een brief naar Comm-Co BV, Kreekzoom 9, 4561 GX, Hulst.
 

Wijzigingen privacyreglement

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen.

Comm-Co BV

Kreekzoom 9 4561 GX Hulst
Tel : +31114 370030
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rabobank Hulst 330487701
IBAN: NL37 RABO 0330 4877 01
BIC/SWIFT: RABONL2U
BTW NR: NL823684568B01
K.v.K: 50329251

Privacy Policy >>

Download VCard >>

For support click here >>

We ship globally

Customers in more than 70 countries around the globe.